GDPR och Cookies

Borås IT levererar installations- och supporttjänster till konsumenter, företag och organisationer och i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter. Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du hittar här information om vilka uppgifter vi samlar in och varför, samt får information om dina rättigheter i sammanhanget. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss.

Vi delar aldrig personuppgifter med tredje part.

Dataskyddsförordningen

Den nya EU-lagen som kallas Dataskyddsförordningen eller ”GDPR” reglerar företags hantering av dina personuppgifter. Detta ger dig rättigheter att:

Få tillgång till de personuppgifter vi behandlar för att utföra tjänster till dig;
Få ut en kopia av dina personuppgifter;
Begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga;
Begära att vi permanent eller tillfälligt avbryter bearbetning av dina personuppgifter;
Begära att vi slutar att använda och/eller tar bort dina personuppgifter.
Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila info@boråsit.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

  • För- och efternamn: För att veta vem som beställt, för att vi ska kunna tilltala dig vid namn.
  • Personnummer: Nyttjas för , faktura samt när du vill ha RUTavdrag.
  • Mailadress: Nyttjas för att skicka faktura samt erbjudanden.
  • Telefonnummer: Nyttjas för tidsbokning samt om Borås IT behöver komma i kontakt med kund av anledning.
  • Gatuadress: Nyttjas för att hitta till dig som kund när vi skall utföra tjänsten.
  • Typ av ärende: Vi sparar ärendet för att kunna hjälpa dig kvalitativ hjälp om något följdfel eller liknande skulle uppstå eller om du har någon uppföljningsfråga.
  • Transaktionshistorik: För att vi ska kunna följa upp dina betalningar samt ge dig service vid eventuella reklamationer eller frågor som berör de uppdrag vi utfört för dig.

Cookies

Boråsit.se använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur våra digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Hemfixares kunder och Fixare samtycker till användningen av cookies.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

BOKA TEKNIKHJÄLP

Skriv kort vad du behöver hjälp med samt kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!