Allmänna villkor

Borås IT säljer teknisk support till privatpersoner och företag i Sverige. För att boka och betala supporttjänster hos oss måste du vara minst 18 år.

Priset 599:-/h efter RUT gäller endast vardagar mellan 09-18. Efter detta utgår jourdebitering enligt följande:

Vardagar 18-09 = 50% påslag (562,5:-/h efter RUT)

Helg dagtid 09-18 = 100% påslag (750:-/h efter RUT)

Helg kvällstid 18-09 = 150% påslag (1125:-/h efter RUT)

Du har möjlighet att annullera ditt köp av din Borås IT-tjänst upp till 24 timmar innan planerat utförande. Borås IT följer distans- och hemförsäljningslagen men du som kund avsäger dig rätten till ångerrätt upp till 24 timmar innan planerat utförande, då tjänsten räknas som administrativt påbörjad. Vill du avboka din tjänst inom ramarna av annullering skickar du ett e-post med ditt ordernummer, eventuellt personnummer vid RUT, telefonnummer och namn. Vid påbörjat eller avslutat arbete görs inga återbetalningar. Uteblivet besök utanför ramarna för ombokning eller annullering debiteras 399 kr utan möjlighet till RUT-avdrag.

Borås IT ansvarar inte för felaktiga uppgifter eller annars inkorrekta tjänsteval av kunden.

Betalning sker alltid via faktura på e-post som standard. Vill du ändra till papperspost tillkommer en fakturaavgift på 25:- inkl. moms, detta gör du genom att kontakta Borås IT. Betalningsvillkor är alltid 30 dagar.

Godkännande av köpvillkoren innebär att du samtycker till att dina uppgifter registreras i vårt kundregister. Registret är till för att tjänsteutförande och fakturering ska kunna ske effektivt, samt för att kunna informera gamla och nya kunder om nya erbjudanden eller information. Vill du inte ha information från Borås IT, vänligen meddela oss via e-post.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera resterande RUT-belopp om Skatteverket nekar RUT-ansökan. Läs mer om deras krav på RUT här.

Borås IT är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet om exempelvis produkter saknas, är skadade eller vid tekniksupport om problemet är olösbart givet hårdvara och mjukvara.

Bor du utanför Borås kommun debiteras du för 2kr per km från Borås centrum.

Lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta +8 % har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Borås IT har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis.

BOKA TEKNIKHJÄLP

Skriv kort vad du behöver hjälp med samt kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort!